blog

Kiwa Register

Kiwa RegisterOm te voldoen aan deze regelgeving kunt u gebruikmaken van een speciaal ontworpen modeltariefkaart.Deze modeltariefkaart bestaat uit twee delen: een bovenste helft met informatie over klachtenbehandeling, een onderste helft met ruimte voor uw tarieven.U bent niet verplicht deze modeltariefkaart te gebruiken. Het is denkbaar dat u zich uit marketingoverwegingen...

Inspectie

Inspectie Leefomgeving en TransportDe Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 25 juni 2014 het Meerjarenplan 2014–2018 gepubliceerd.De ILT wil op haar terreinen gezaghebbend zijn in het toezicht.Dat kan alleen wanneer de inspecteurs kennis van zaken hebben, zowel op het gebied van hun ‘ambacht’ als op het gebied van hun...

Boordcomputer

Subsidieaanvraag voor Boordcomputer Taxi’s verlengd De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft besloten om de subsidietermijn voor de Boordcomputer Taxi (BCT) tot 1 september 2014 te verlengen. Taxiondernemers, die vóór 1 juni 2014 een BCT hebben besteld, kunnen nog tot 1 september 2014 subsidie aanvragen. De subsidievoorwaarden veranderen niet. De...

blindengeleidehonden

Taxichauffeurs mogen blindengeleidehonden niet weigeren Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) gaat taxichauffeurs verplichten om blindengeleidehonden en andere hulphonden mee te nemen in de taxi. Ze gaat een vervoerplicht in de wet vastleggen. Met haar besluit wil de staatssecretaris een einde maken aan het weigeren van deze honden door taxichauffeurs, zo...

blauwe kentekenplaat

blauwe kentekenplaat Taxivoertuigen zijn herkenbaar aan blauwe kentekenplaten voorzien van zwarte letters en - cijfers. Iedere taxiondernemer is wettelijk verplicht deze te voeren. Er zijn regels: wanneer het taxikenteken wel en niet op het voertuig aanwezig dient te zijn; hoe u het kenteken kunt aanvragen; wat u moet doen als...