blauwe kentekenplaat

kentekenplaat

blauwe kentekenplaat

Taxivoertuigen zijn herkenbaar aan blauwe kentekenplaten voorzien van zwarte letters en – cijfers. Iedere taxiondernemer is wettelijk verplicht deze te voeren. Er zijn regels:

  • wanneer het taxikenteken wel en niet op het voertuig aanwezig dient te zijn;
  • hoe u het kenteken kunt aanvragen;
  • wat u moet doen als het voertuig wordt verkocht;
  • voor vervoer over de grens.

Aantal zitplaatsen

In een taxibusje mogen maximaal acht personen worden vervoerd, waarvoor u een taxi offerte kunt aanvragen. Kinderen vanaf vier jaar moeten op een eigen zitplaats worden vervoerd. Tot 1 januari 2004 was het nog mogelijk om op grond van de Regeling zitplaatsverdeling meer kinderen te vervoeren dan er stoelen zijn. Om veiligheidsredenen wordt dit niet meer wenselijk geacht. De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet toe op naleving.
blauwe kentekenplaat