Taxiverzekeraar.nl

  • Home
  • blauwe kentekenplaat
taxiverzekering

blauwe kentekenplaat

Taxivoertuigen zijn herkenbaar aan blauwe kentekenplaten voorzien van zwarte letters en – cijfers. Iedere taxiondernemer is wettelijk verplicht deze te voeren en zijn taxi verzekerenTaxiverzekeraars kijken hier streng op toe. Er zijn regels:

  • wanneer het taxikenteken wel en niet op het voertuig aanwezig dient te zijn;
  • hoe u het kenteken kunt aanvragen;
  • wat u moet doen als het voertuig wordt verkocht;
  • voor vervoer over de grens.

Aantal zitplaatsen

In een taxibusje met rolstoelvervoer mogen maximaal acht personen worden vervoerd, waarvoor u een taxiverzekering offerte kunt aanvragen. Kinderen vanaf vier jaar moeten op een eigen zitplaats worden vervoerd.

blauw kentekenplaat

Tot 1 januari 2014 was het nog mogelijk om op grond van de Regeling zitplaatsverdeling meer kinderen te vervoeren dan er stoelen zijn. Om veiligheidsredenen wordt dit niet meer wenselijk geacht. De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet toe op naleving.