Inspectie

Inspectie

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 25 juni 2014 het Meerjarenplan 2014–2018 gepubliceerd.

De ILT wil op haar terreinen gezaghebbend zijn in het toezicht.

Dat kan alleen wanneer de inspecteurs kennis van zaken hebben, zowel op het gebied van hun ‘ambacht’ als op het gebied van hun vak als toezichthouder.

Vanaf 2015 gaan ieder jaar grote groepen medewerkers met pensioen. De inspectie wil vooruitlopend op hun vertrek de komende jaren tijdig investeren in nieuwe medewerkers om zo de kennisoverdracht te borgen.

Nieuw dit jaar is dat de inspectie toezicht houdt op woningcorporaties over de uitvoering van hun volkshuis taken.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het volkshuis vestelijk toezicht per 1 januari 2014 voor de periode van maximaal twee jaar ondergebracht bij de inspectie.

De inspectie houdt toezicht op de rechtmatigheid, governance, integriteit , taxiverzekering en prestaties van de ongeveer 380 woningcorporaties in Nederland.

De ILT gaat verder met het afsluiten van convenanten met bedrijven die goed presteren en het toezicht meer risico gestuurd maken.

Waar nodig grijpt de inspectie in. Daarnaast blijft samenwerken met andere toezichthouders de aandacht houden, zodat onder toezicht staande niet meer toezichtlasten hebben dan nodig is.

Inspectie taxi