Taxiverzekeraar.nl

  • Home
  • Inspectie Leefomgeving en Transport
Boordcomputer

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in juni het Meerjarenplan gepubliceerd.

De ILT wil op haar terreinen gezaghebbend zijn in het toezicht.

Dat kan alleen wanneer de inspecteurs kennis van zaken hebben, zowel op het gebied van hun ‘ambacht’ als op het gebied van hun vak als toezichthouder en de taxiverzekering.

Ieder jaar grote groepen medewerkers met pensioen. De inspectie wil vooruitlopend op hun vertrek de komende jaren tijdig investeren in nieuwe medewerkers om zo de kennisoverdracht te borgen.

Inspectie Leefomgeving

Nieuw dit jaar is dat de inspectie toezicht houdt op rusttijden van chauffeurs van taxi’s over de uitvoering van hun taken.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het volkshuis vestelijk toezicht per 1 januari 2014 voor de periode van maximaal twee jaar ondergebracht bij de inspectie.

inspectie taxi’s

De inspectie houdt toezicht op de rechtmatigheid, governance, integriteit , taxiverzekeringen en prestaties van de ongeveer 380 woningcorporaties in Nederland.

De ILT gaat verder met het afsluiten van convenanten met bedrijven die goed presteren en het toezicht meer risico gestuurd maken.

Waar nodig grijpt de inspectie in. Daarnaast blijft samenwerken met onder andere taxiverzekeraars de aandacht houden, zodat onder toezicht staande niet meer toezichtlasten hebben dan nodig is.