Kiwa Register

kiwa register

Kiwa Register

Om te voldoen aan deze regelgeving kunt u gebruikmaken van een speciaal ontworpen modeltariefkaart.

Deze modeltariefkaart bestaat uit twee delen: een bovenste helft met informatie over klachtenbehandeling, een onderste helft met ruimte voor uw tarieven.

U bent niet verplicht deze modeltariefkaart te gebruiken. Het is denkbaar dat u zich uit marketingoverwegingen wilt onderscheiden en daarom bijvoorbeeld uw tarieven op een andere wijze kenbaar wilt maken.

Uiteraard kunt u ook uw eigen tariefkaart blijven gebruiken. U bent hierin vrij, mits de onderdelen die u kenbaar maakt minstens even leesbaar zijn als op de model tariefkaart.

Klachten

Er zijn verschillende manieren om een klacht in te dienen:

  • Uw klant kan zijn klacht rechtstreeks indienen bij het taxibedrijf waar hij gebruik van heeft gemaakt. Gebruikt een taxiondernemer een standaard klachtenformulier, dan vult hij deze in.
  • Uw klant kan zijn klacht ook indienen bij de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer via Taxiklacht.nl

Het beschikbaar hebben van informatie over de ondernemer, de chauffeur en/of de taxi vergemakkelijkt de registratie van de klacht en het doorgeleiden ervan naar de ondernemer.

Rolstoelvervoer