Taxiverzekeraar.nl

kiwa register

Kiwa Register

Om te voldoen aan deze KIWA regelgeving kunt u gebruikmaken van een speciaal ontworpen modeltariefkaart.

De ILT wil op haar terreinen gezaghebbend zijn in het toezicht.

Deze modeltariefkaart bestaat uit twee delen: een bovenste helft met informatie over klachtenbehandeling, een onderste helft met ruimte voor uw tarieven.

U bent niet verplicht deze modeltariefkaart te gebruiken, maar een ondernemingsvergunning is wel verplicht.

Uiteraard kunt u ook uw eigen tariefkaart blijven gebruiken. U bent hierin vrij, mits de onderdelen die u kenbaar maakt minstens even leesbaar zijn als op de model tariefkaart.

Het is denkbaar dat u zich uit marketingoverwegingen wilt onderscheiden in taxikeuze van de klant en daarom bijvoorbeeld uw tarieven op een andere wijze kenbaar wilt maken.

Inspectie Leefomgeving

Klachten

Er zijn verschillende manieren om een klacht in te dienen:

  • Uw klant kan zijn klacht rechtstreeks indienen bij het taxibedrijf waar hij gebruik van heeft gemaakt. Gebruikt een taxiondernemer een standaard klachtenformulier, dan vult hij deze in.
  • Uw klant kan zijn klacht ook indienen bij de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer via Taxiklacht.nl

Het beschikbaar hebben van informatie over de ondernemer, de chauffeur en/of de taxi vergemakkelijkt de registratie van de klacht en het doorgeleiden ervan naar de ondernemer.