Taxiverzekeraar.nl

  • Home
  • Ondernemersvergunning
kiwa register

Ondernemersvergunning

Ondernemingen die taxivervoer verrichten moeten een vergunning voor taxivervoer hebben , naast minimaal een wa taxiverzekering. Naast de ondernemersvergunning taxivervoer is per taxi een vergunningbewijs nodig. Voor beide documenten kunt u terecht bij Kiwa Register.

Om misbruik van vergunningbewijzen tegen te gaan, beperkt Kiwa register namens de Inspectie Leefomgeving en Transport de te verstrekken vergunning bewijzen tot het aantal voertuigen waarover de vergunninghouder duurzaam beschikt.

Bij elke aanvraag onderzoekt Kiwa Register of de vergunning bewijzen nodig zijn vanwege structureel rechtmatig taxigebruik.

Kan de chauffeur aanvrager dat niet aantonen, dan wijst Kiwa register de aanvraag af.

Inspectie Leefomgeving

Er wordt gecontroleerd of het kenteken van de auto in het register van de RDW op naam van de vergunninghouder staat. Daarna of de vergunning nog op naam van de vergunninghouder staat.

Is dat niet zo, dan kan de duurzame beschikking met een huurcontract, leasecontract of bruikleenovereenkomst worden aangetoond. Daarin moet duidelijk staan om welke auto het gaat, wat de duur van de overeenkomst en daarvan mogelijk de opzegtermijn zijn.

overeenkomst taxi’s

Is de duur van de overeenkomst minder dan een jaar, of de opzegtermijn korter dan drie maanden, is dat voor de inspectie reden voor twijfel omtrent de duurzaamheid van de beschikking van de auto.

Als deze nog niet op naam van de vergunninghouder staat kan de duurzame beschikking worden aangetoond met een koopovereenkomst.