rusttijden

taxiverzekering

Regels rij- en rusttijden taxichauffeurs eenvoudiger en soepeler

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu besloten de regeldruk voor taxiondernemers te verminderen door de regels voor rij- en rusttijden voor taxivervoer te wijzigen.

Om de regeldruk op de taxibranche te verminderen, worden de regels voor rijtijd geschrapt.

De huidige regels komen voort uit Europese regelgeving voor het zware wegvervoer en zijn daardoor niet voldoende toegespitst op het taxivervoer.

De regels voor nachtarbeid worden niet langer wettelijk gehandhaafd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld chauffeurs van straattaxi’s in uitgaansgebieden straks onbeperkt nachtdiensten draaien.

Voorwaarde is dat werkgevers zich houden aan de CAO, en als die er niet is aan de basisrechten die wettelijk zijn vastgelegd.

De normen voor dagelijkse en wekelijkse rusttijd worden vereenvoudigd. Zowel chauffeurs in loondienst als zelfstandigen moeten dagelijks minimaal 10 uur rust hebben.

Maar mogen dit aantal 2 keer per 2 weken inkorten tot maar 8 uur per dag.

Verder geldt dat alle chauffeurs per 14 dagen 72 uur rust moeten houden. Dit aantal mogen ze uitsplitsen in perioden van elk 24 uur.

De regels voor het houden van pauze blijven ongewijzigd en gelijk aan die in de Arbeidstijdenwet.

Randvoorwaarden voor het voorstel zijn de Europese werk- en rusttijdenregels en de verkeersveiligheid.

Daarnaast is het uitdrukkelijk de bedoeling om de regels voor ZZP’ers en chauffeurs in loondienst zo gelijk mogelijk te houden.
Rolstoelvervoer
De nieuwe regels moeten per 1 januari 2015 gaan gelden. De Inspectie Leefomgeving en Transport blijft controleren op zowel dagelijkse als wekelijkse rusttijd en pauze. Daarnaast krijgt het Sociaal Fonds Taxi een grotere rol als toezichthouder op de naleving van de CAO’s.

Over de versoepelde regeling is vanuit het ministerie van IenM intensief overlegd met de landelijke brancheorganisatie KNV Taxi, vakbonden FNV en CNV en ZZP Nederland.

De nieuwe regels kunnen dan ook rekenen op een breed draagvlak.

Met de verlaging van de lastendruk besparen de taxibedrijven samen per jaar zo’n € 600.000. Voor zelfstandigen geldt dat ze beter en makkelijker kunnen plannen, waardoor het risico op fouten – en daarmee boetes – aanzienlijk vermindert.