Taxameter

Taxameter

Taxameter

Elke taxi anders dan die in het contactvervoer moet voorzien zijn van een erkende taxameter. De Inspectie Leefomgeving en Transport kan daarmee controleren of taxichauffeurs klanten niet meer berekenen dan het maximumtarief. De taxameter moet jaarlijks gekeurd worden. Met de komst van de boordcomputer taxi kunt u ook kiezen voor een ingebouwde taxameter in uw boordcomputer. Neem hiervoor contact op met uw boordcomputerleverancier.

Uitzondering contractvervoer

De taxameter is niet verplicht voor taxi’s die contractvervoer verrichten, waar op basis van een contract vervoerders worden ingehuurd op een bepaald traject. De vervoerder moet dit kunnen aantonen met het contract.

Keuring en eisen taxameter

Eisen aan jaarlijkse keuring taxameter:
  • Een toegelaten model;
  • Jaarlijkse herkeuring;
  • Geldig keuringsbewijs in de taxi;
  • Keuringsbewijs.
Het Nederlands Meetinstituut (N.M.i) verricht de keuring. Ook een door dit instituut gecertificeerd bedrijf kan dat. Gegevens in de taxameter kunnen na de keuring alleen worden veranderd door de verzegeling te verbreken. De chauffeur dient het keuringsbewijs bij een controle te kunnen overleggen. taxivervoer Taxameter