Taxiverzekeraar.nl

taxiverzekering

Taxameter

Elke taxi anders dan die in het contactvervoer moet voorzien zijn van een erkende taxameter. De Inspectie Leefomgeving en Transport kan daarmee controleren of taxichauffeurs passagiers niet meer berekenen dan het maximumtarief. De taxameter moet jaarlijks gekeurd worden.

Met de komst van de boordcomputer taxi kunt u ook kiezen voor een ingebouwde taxameter in uw boordcomputer. Neem hiervoor contact op met uw boordcomputerleverancier.

De taxameter is niet verplicht voor taxi’s die contractvervoer verrichten, waar op basis van een vergunning vervoerders worden ingehuurd op een bepaald traject.

De vervoerder moet dit kunnen aantonen met het contract.

rusttijden taxi

Keuring en eisen taxameter

Eisen aan jaarlijkse keuring taxameter:

  • Een toegelaten model;
  • Jaarlijkse herkeuring;
  • Geldig keuringsbewijs in de taxi;
  • Keuringsbewijs.

Het Nederlands Meetinstituut (N.M.i) verricht de keuring. Ook een door dit instituut gecertificeerd bedrijf kan dat. Gegevens in de taxameter kunnen na de keuring alleen worden veranderd door de verzegeling te verbreken. De chauffeur dient het keuringsbewijs bij een controle te kunnen overleggen. Taxi chauffeurs kunnen soms korting krijgen op de wa taxiverzekering. Vraag ons.