Taxiverzekeraar.nl

taxiverzekering

Taxikeuze

Wie een taxi zoekt, kan er één aanhouden, een centrale bellen of naar een taxistandplaats gaan. Het is niet verplicht de eerste taxi in de rij te nemen. Ook tarieven kunnen de keuze bepalen. De inspectie houdt een overzicht bij van taxivergunninghouders en het hebben van een taxiverzekering

Taxikeuze

Een taxi voor een erkende onderneming is herkenbaar aan de volgende punten:

  • Vergunningsbewijs KIWA op naam van de ondernemer en de chauffeurspas zichtbaar in de auto
  • Ritprijs en maximumtarieven, zowel van buitenaf als in de taxi af te lezen
  • Blauwe nummerplaten met zwarte cijfers en letters
Taxikeuze

klachten over taxi

Soms verloopt een taxirit niet naar wens. Denk aan blindengeleidehonden die in een taxi werden geweigerd. Dan kunt u een klacht indienen.

Er zijn verschillende manieren om een klacht in te dienen:

  • U kunt uw klacht rechtstreeks indienen bij het taxibedrijf waar u gebruik van heeft gemaakt. Gebruikt een taxiondernemer een standaard klachtenformulier, dan vult u deze in.
  • U kunt uw klacht ook indienen bij de Stichting Landelijk Klachten meldpunt Taxivervoer via www.taxiklacht.nl.

Het beschikbaar hebben van informatie over de ondernemer, de chauffeur en/of de taxi vergemakkelijkt de registratie van de klacht en het doorgeleiden ervan naar de ondernemer.

Elke taxiondernemer is verplicht een klachtenregeling op te stellen en zich aan te sluiten bij een geschillencommissie.
Als u het niet eens bent met de wijze waarop de taxiondernemer uw klacht heeft afgehandeld, ontstaat een geschil. U kunt uw geschil voorleggen aan de geschillencommissie waarbij de ondernemer is aangesloten. Vraag een offerte aan voor een allrisk taxiverzekering.