Taxiverzekeraar.nl

uberpop

UberPOP

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft in samenwerking met de politie in Utrecht en Amsterdam de afgelopen twee weken 5 UberPOP-chauffeurs aangehouden.

Weer 5 UberPOP-chauffeurs aangehouden

Alle snorders (illegale taxichauffeurs) hebben een proces-verbaal opgelegd gekregen. De afhandeling hiervan is in handen van het OM. De chauffeurs kunnen een boete van maximaal 4200 euro krijgen en riskeren een strafblad.

Ook heeft de ILT de overtreders een last onder dwangsom opgelegd. Dit betekent dat ze bij een herhaling een bedrag van 10.000 euro moeten betalen.

De POP-chauffeurs zijn aangehouden in Amsterdam (4) en Utrecht (1) tijdens verschillende acties de afgelopen anderhalve week. Het totaal aantal chauffeurs dat de ILT sinds de introductie van UberPOP in samenwerking met de handhavingpartners heeft aangehouden is 15.

Uberpop

Verkeerstrainingen Uber chauffeurs

Behalve gevolgen voor de chauffeurs, hebben de aanhoudingen ook gevolgen voor het bedrijf Uber. Eerder legde de ILT het bedrijf een dwangsom op van 10.000 euro per overtreding, tot een maximum van 100.000 euro. Met deze aanhoudingen verbeurt het bedrijf de volledige dwangsom en moet het in totaal 100.000 euro aan de ILT betalen.

De ILT zet in samenwerking met de politie de snordersacties voort. Bij vervolgacties tegen het bedrijf zet de ILT alle binnen de wet toegestane middelen in om het bedrijf bewust te maken van de illegale activiteiten en deze te doen stoppen.

Daarbij zal de nu verbeurde last meegewogen worden. In het kader van de zorgvuldigheid en de vertrouwelijkheid van de handhaving doet de ILT geen mededelingen over vervolgactiviteiten. Zolang het bedrijf en de POP-chauffeurs illegale diensten blijven aanbieden, moeten ze rekening houden met acties van de ILT en de politie.

UberPOP is een dienst van Uber waarbij particulieren zich als taxichauffeur kunnen aanbieden zonder dat ze beschikken over o.a. de vereiste vergunningen of een uber taxiverzekering. Je moet dus een taxi offerte aanvragen en afsluiten.De ILT zet onverminderd door op het aanpakken van snorders. Hierbij maakt de ILT ook gebruik van signalen vanuit de branche.

Om de verkeersveiligheid te verhogen begint Veilig Verkeer Nederland in februari 2019 met verkeerstrainingen. Deze zijn bestemd vooral voor taxiverzekering in Amsterdamse Rotterdam en Uber chauffeurs.