Taxi Passagiers

taxi

Taxi Passagiers

Taxivervoer is op te delen in straattaxi’s en contractvervoer. De laatste vorm beslaat zo’n 70 procent van het taximarkt en vooral in handen van de grotere taxibedrijven.

Contractvervoer is taxivervoer dat tijdens een bepaalde periode meerdere malen wordt verricht tegen een schriftelijk overeengekomen tarief. Hierbij gaat het vooral om ziekenvervoer, scholierenvervoer of de treintaxi. Het straattaxivervoer kent standplaatsen en is telefonisch oproepbaar.

De taxibranche moet zich aan verschillende regels houden. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor het opstellen van deze wetgeving. De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert daartoe op straat en met bedrijfsinspecties. Verder ziet het toe op de uitvoering van Arbeidsomstandighedenwet en Wegenverkeerswet.

Jaarlijks worden zo’n vierduizend taxi’s gecontroleerd. Daarbij wordt gelet op:

  • ondernemersvergunning en chauffeurskaart
  • geldigheid vergunningen
  • arbeids- en rusttijden
  • Boord Computer Taxi (tot 1 februari 2015 is een werkmap en dagrittenstaat nog toegestaan in het contractvervoer)
  • blauwe kentekenplaat
  • taxameter
  • tarieven
  • aantal zitplaatsen
  • klachtenregeling
De inspectie is bij controles bevoegd om sancties op te leggen. Vaak wordt dan samengewerkt met politie, marechaussee, arbeidsinspectie, belastingdienst en UWV Gak. Taxi Passagiers