Ziekenvervoer per taxi

Ziekenvervoer per Taxi

In 2019 wordt de vergoeding van zittend ziekenvervoer uitgebreid in de basisverzekering. Deze uitbreiding geldt ook voor consulten, onderzoeken en controles die vallen onder de hardheidsclausule.

Wanneer van toepassing

U heeft vanuit de basisverzekering recht op de vergoeding van zittend ziekenvervoer als u:

  • nierdialyse moet ondergaan;
  • oncologische behandeling met chemotherapie of radiotherapie ondergaat;
  • afhankelijk bent van een rolstoel;
  • zich niet zelfstandig of zonder begeleiding kunt verplaatsen in verband met een visueel handicap;
  • jonger bent dan 18 jaar en bent aangewezen op verzorging vanwege complex somatische problematiek of vanwege een lichamelijk handicap zoals bedoeld in artikel 2.10 van het Besluit Zorgverzekering (intensieve kindzorg);
  • als u voldoet aan de hardheidsclausule voor de behandeling van een langdurige ziekte of aandoening en lange tijd vervoer nodig hebt. Het is onredelijk als u alle kosten hiervoor zelf moet betalen.

Vaak mag u een begeleider meenemen , na toestemming van de verzekeraar.

Zittend ziekenvervoer kan dus per taxi in 2019. U krijgt het vaak alleen vergoed als u gebruik maakt van een gecontracteerde taxivervoerder

Taxi ziekenvervoer