Taxiverzekeraar.nl

taxiverzekering

Chauffeurs taxi

De inspectie ziet erop toe dat chauffeurs in de taxibranche de wettelijke regels naleven , in het bezit zijn van een ondernemingsvergunning en een taxiverzekering hebben afgesloten.

Taxi Chauffeurs

Dit gebeurt door objectinspecties en administratieve controles. De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert zowel tijdens transportinspecties, bedrijfsinspecties én thema-inspecties de gegevens van de chauffeur, de onderneming en het voertuig.

Het gaat daarbij niet alleen om de aanwezigheid van geldige vergunningen, maar ook om de technische staat van het voertuig en of het voertuig voldoet aan hetgeen bij de RDW is geregistreerd.

Taxi Chauffeurs

Wet- en regelgeving

De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de veiligheid en een eerlijke concurrentie in het taxivervoer. Zij doet dit aan de hand van wettelijke regels die zijn opgesteld voor taxichauffeurs, -ondernemers en de taxi.

De regels voor taxivervoer zijn gebaseerd op:

  • Arbeidstijdenwet;
  • Arbeidstijdenbesluit vervoer;
  • Kiwa register
  • Wet en Besluit personenvervoer 2000.

Wetten en regelingen zijn te raadplegen op Overheid.nl.